Pozycjonowanie jednorazowe

dla stron nowych lub na odległych pozycjach

Pozycjonowanie jednorazowe jest niezbędne w przypadku stron które nie były jeszcze pozycjonowane lub ich pozycja w wyszukiwarce na dane hasła/frazy kluczowe jest bardzo niska – np. nie ma strony w top 100 na wybrane hasło kluczowe. W zależności od stopnia konkurencyjności fraz kluczowych pozycjonowanie strony jednorazowe może być wystarczające lub może stanowić swego rodzaju bazę dla prowadzenia dalszych działań zmierzających do osiągnięcia jak najlepszych wyników – pozycjonowanie stałe. Jeśli hasła są mniej konkurencyjne pozycjonowanie stron jednorazowe będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż nie pociąga za sobą miesięcznych opłat stałych a pozycje utrzymują się względnie stabilnie. W miarę potrzeby pozycjonowanie jednorazowe można poprawiać cyklicznie np. raz do roku lub raz na dwa lata, w zależności od oczekiwań Klienta. Koszt poprawy pozycjonowania jednorazowego zwykle nie przekracza połowy aktualnej ceny pozycjonowania jednorazowego.

Wysoka pozycja w wyszukiwarce

Zapewni nam to skuteczna reklama w internecie poprzez pozycjonowanie strony internetowej.

Koszty

Koszt pozycjonowania jednorazowego wyceniany jest na podstawie haseł kluczowych ustalonych z Klientem na drodze analizy oczekiwań co do pozycji jak i ich przełożenia się na efekty biznesowe. Każdorazowo szczegółowo analizujemy hasła kluczowe pod kątem konkurencyjności i częstotliwości ich wpisywania przez Internautów tak aby możliwie dopasować hasła i nie podnosić niepotrzebnie kosztów pozycjonowania – nie zawsze pozycjonowanie haseł ogólnych, zwykle bardziej konkurencyjnych okazuje się rentowne. Tanie pozycjonowanie jest możliwe, zwłaszcza wtedy, gdy precyzyjnie dobierzemy słowa kluczowe. Optymalizacja strony jest już w cenie pozycjonowania.

Warunki

Do pozycjonowania jednorazowego przyjmujemy strony które nie były pozycjonowane lub ich pozycje na dane frazy kluczowe są na tyle niskie że nie mieszą się w obrębie pierwszych 100 wyników wyszukiwarki Google.

Przebieg

W pierwszej kolejności ustalamy 10-15 fraz kluczowych do pozycjonowana i przygotowujemy umowę oraz fakturę proforma na pierwszy etap pozycjonowania. Po otrzymaniu płatności przystępujemy do pozycjonowania, które zwykle trwa 3-7 miesięcy (w zależności od trudności tematu).

Efekty pozycjonowania

Pierwszych efektów pozycjonowania jednorazowego można spodziewać się już po ok. 2 tygodniach od momentu rozpoczęcia pracy. Czas dotarcia na pozycje 1-10 lub 1-20 jest różny i uzależniony jest od konkurencyjności fraz kluczowych i zwykle trwa ok 3-7 miesięcy.

Rozliczenie

Pozycjonowanie stron internetowych (jednorazowe) podzielone jest na 2 etapy. Zgodnie z umową opłata za pierwszy etap pobierana jest przed przystąpieniem do pozycjonowania na podstawie faktury proforma. Druga wpłata ma miejsce pod koniec pozycjonowania również na podstawie faktury proforma przesyłanej na adres e-mail klienta.